#button#hover#shop
#e8e8e8
4.7K views
barisdogansutcu

Barış Doğan Sütçü

Ben, 2018 yılından beri, e-ticaret alt yapısı sunan bir firmada Front-end Developer olarak görev alıyorum.

MIT License